Вівторок, 23.07.2019, 22:10
Вітаю Вас, Гість

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  • процес у ДНЗ забезпечують 28 кваліфікованих спеціалістів: вихователь – методист, музичні керівники, інструктор з фізкультури, вчителі – дефектологи, 23 вихователі. З них: 18 педагогів мають вищу освіту, 10 – середню спеціальну; 4 педагоги мають вищу кваліфікаційну категорію, 10 – І категорію, 3 – ІІ категорію; 1 педагог має звання «вихователь – методист», 1 – «вчитель – методист». Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при ПОІПОПП. Щороку в дошкільному закладі проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. У 2018 навчальному році чергову атестацію пройшли: 2 педагоги. В дошкільному закладі методкабінетом на чолі з вихователем - методистом проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі міського методичного кабінету, робота з самоосвіти. На базі закладу вихователями проведено методичне об’єднання « Здоров’язберігаючі технології під час здійснення освітньо-виховного процесу з дітьми середнього дошкільного віку ». 16 травня 2018 року на базі дошкільного навчального закладу було організовано і проведено одноденний тренінг за програмно-методичним комплексом «Впевнений старт», який провела тренер – вихователь І категорії Іваненко Наталія Іванівна. Метою даного заходу було показати переваги та можливості роботи за програмно-методичним комплексом «Впевнений старт».
  • тренінгу – педагоги закладів дошкільної освіти міста Лубен мали можливість ознайомитися з концепцією, змістом і методикою роботи за програмно-методичним комплексом «Впевнений старт». Під час практичної частини присутні педагоги в цікавій інтерактивній формі відпрацьовували алгоритми організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу за програмно-методичним комплексом «Впевнений старт». З метою пошуку нових технологій форм і методів роботи продовжує роботу творча група вихователів, яка працює з новітньою сучасною літературою, педагогічними виданнями. Колектив працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, має власний сайт. Інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег із всієї України. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі. На нашому сайті ви зможете:

- дізнатися останні новини дошкільного навчального закладу та його досягнення; - знайти інформацію про дитячий садок та його колектив;

- ознайомитися із життям дітей у групах;

  • прочитати поради фахівців: вихователя-методиста, вихователів, психолога, інструктора з фізкультури, музичного керівника та медичної сестри; переглянути фотоматеріали. Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до програми виховання „Українське дошкілля” та „Впевнений старт” для дітей старшого дошкільного віку. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Тому протягом року проводились педагогічні ради, семінар-практикум, консультації, круглі столи, які ставили за мету підвищення професійного рівня педагогів. Впровадженню інноваційних технологій у навчально-виховний процес сприяє забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом тощо. Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Працює драматичний гурток „Буратіно” (керівник Крикунова І. П.), образотворчого мистецтва „Чарівні пальчики” (керівники Мажар С. В., Іваненко Н.І). Основною формою організаційної роботи дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові. Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки. Ми намагаємося враховувати домінуюче навантаження на дитину, передбачити раціональне чергування видів діяльності, доцільне використання місць для проведення занять. - Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;
  • Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин; Старшого віку – 25 – 30 хвилин. Складаючи розклад занять, ми планували заняття переважно у першій половині дня. При плануванні та проведенні навчальновиховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі є особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя: - створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи; - встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками; розвивати вміння відтворювати знання в життєвопрактичних ситуаціях; формувати схильність до творчості, винахідництва; - формувати самостійність, впевненість, спостережливість. - розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників. Аналіз психологічного обстеження дітей 6 - го року життя довів, що дошкільники на достатньому рівні підготовлені до навчання у школі. У них сформоване пізнавальне ставлення до навколишнього: бажання вчитися, інтерес до навчання, до пізнання нового, що несе з собою прихід до школи. Дошкільники мають належний рівень знань з логіко - математичного напрямку, основ грамоти, володіють необхідними уміннями з образотворчої діяльності, фізичного виховання. В дошкільному закладі функціонує 3 групи для дітей з порушенням зору. В дефектологічному кабінеті створено необхідне предметно - розвивальне середовище, що сприяє ефективності корекційно - відновлювальної роботи, яка здійснюється в трьох основних напрямках: організаційно - педагогічному, лікувально - відновлювальному та корекційно - виховному. В дефектологічному кабінеті діти проходять корекційно - відновлювальний курс за призначенням лікаря - офтальмолога. Для батьків періодично проводилися зустрічі за «круглим столом» за участю психолога, логопеда, лікаря-окуліста, вчителів-дефектологів з питань корекційно-відновлювальної та виховної роботи.

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Напрямки діяльності колективу на поточний навчальний рік були визначені наступні:

1.Виховання громадянської свідомості дошкільників засобами українських народних традицій.

2. Розвиток комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільників.

3. Збагачення художньо-продуктивної сфери розвитку дошкільників через образотворчу діяльність.

У дошкільному навчальному закладі також пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я. Простежується стабільне зростання якості фізкультурно - оздоровчої роботи за рахунок проведення нестандартних сюжетних та ігрових фізкультурних занять в поєднанні з нетрадиційними техніками оздоровлення дитячого організму. Широко використовується різноманітне та багатофункціональне обладнання для фізичного розвитку протягом дня. У режимі дня обов’язковим є проведення дихальної гімнастики, гімнастики пробудження, виконання вправ для профілактики порушень постави, плоскостопості. З метою оздоровлення дитячого організму дошкільники щоденно вживають кисневі коктейлі. Протягом року щомісяця проводились Дні здоров’я, спортивні свята та розваги: «Дошкільнята - спритні хлопчики й дівчата», «В здоровому тілі - здоровий дух».