П`ятниця, 20.07.2018, 08:59
Вітаю Вас, Гість

5. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до програми виховання „Українське дошкілля” та „Впевнений старт” для дітей старшого дошкільного віку.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Тому протягом року проводились педагогічні ради, семінар-практикум, консультації, круглі столи, які ставили за мету підвищення професійного рівня педагогів.

Впровадженню інноваційних технологій у навчально-виховний процес сприяє забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом тощо.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Працює драматичний гурток „Буратіно” (керівник Крикунова І. П.), образотворчого мистецтва „Чарівні пальчики” (керівники Мажар С. В., Іваненко Н.І).

Основною формою організаційної роботи дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки. Ми намагаємося враховувати домінуюче навантаження на дитину, передбачити раціональне чергування видів діяльності, доцільне використання місць для проведення занять.

- Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

- Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

- Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

Складаючи розклад занять, ми планували заняття переважно у першій половині дня.

Аналіз психологічного обстеження дітей 6 - го року життя довів, що дошкільники на достатньому рівні підготовлені до навчання у школі. У них сформоване пізнавальне ставлення до навколишнього: бажання вчитися, інтерес до навчання, до пізнання нового, що несе з собою прихід до школи. Дошкільники мають належний рівень знань з логіко - математичного напрямку, основ грамоти, володіють необхідними уміннями з образотворчої діяльності, фізичного виховання.

В дошкільному закладі функціонує 3 групи для дітей з вадами зору. В дефектологічному кабінеті створено необхідне предметно - розвивальне середовище, що сприяє ефективності корекційно - відновлювальної роботи, яка здійснюється в трьох основних напрямках: організаційно - педагогічному, лікувально - відновлювальному та корекційно - виховному. В дефектологічному кабінеті діти проходять корекційно - відновлювальний курс за призначенням лікаря - офтальмолога. Із 14 дошкільників старшої групи: 6 дітей ідуть до школи з повним подоланням дефекту, 9 – із значним покращенням, без змін – 1 дитина. Для батьків періодично проводилися зустрічі за „круглим столом” за участю психолога, логопеда, лікаря-окуліста, вчителів-дефектологів з питань корекційно-відновлювальної та виховної роботи.

 

6. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ

 

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює Лубенська міська рада та управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради.

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять

Рада ДНЗ

Батьківські комітети

Профспілковий комітет

Педагогічна рада

Загальні збори батьків та членів трудового колективу

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗу поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу та виконання річних завдань.

1. Комплектування груп для дітей.

2. Створення умов для безпечного перебування дітей у приміщеннях та на території ДНЗ.

3. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу. На власному сайті постійно оновлюється інформація, яка розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України. Цікаві статті, фотогалерея, новини – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

4. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. Головними питаннями, які порушені під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ

  1. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості через раду ДНЗ. З метою визначення рівня та вдосконалення навчально –виховного процесу адміністрацією дошкільного закладубули охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів. Організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду. У 2016-2017 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року , виконання вимог режиму, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестувалися. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.
  • удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчалися уникати конфліктів, будувати стратегію розв’язання конфліктних ситуацій. Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. В березні та травні були проведені «Тиждень безпеки дитини», «День зеленого вогника». До роботи з приводу цього питання залучалися батьки. Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, загартовуючи процедури, піші переходи, дозвілля, спортивні свята щомісяця, ритмічна гімнастика – це все застосовувалося у нашому закладі і було запорукою здоров’я наших вихованців.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

 

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють врахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом.

Всі заходи проходять за участю батьків, як культурно – масові, так і навчально – виховні. Батьки беруть активну участь у дні відкритих дверей, у різноманітних заходах: святах, розвагах, відкритих заняттях, спортивних змаганнях, консультаціях, зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі по формуванню особистості дитини.

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати свої знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці: клуб молодої сім’ї „ Майбутній вихованець „ Золотого ключика ” ( на базі І молодшої групи №1); центр теоретичної та практичної допомоги сім’ї, до складу якого входять досвідчені педагоги: вихователі, керівники музичні, дефектолог; банк ідей, пропозицій, рекомендацій, побажань щодо здійснення освітньої діяльності в дошкільному закладі.

В 2017 році вихователем Мажар С.В. проведено захід за участю батьків: « Разом грають наші діти, вчаться з природою дружити!»; вихователем Топчієнко А.А. – конкурсно – ігрова програма на тему українського фольклору для дітей середньої групи та їх мам: «Заспівай мені, мамо!»