Вівторок, 23.07.2019, 22:18
Вітаю Вас, Гість

Медичне обслуговування

  • Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, листа МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322, «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438. Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року старшими медичними сестрами Н.І., Ківа Н.В. Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Медичний блок складається з двох кімнат: кабінет старшої медичної сестри та ізолятора. Утримується в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Ізолятор розрахований для утримання однієї дитини. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

 

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють врахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом.

  • заходи проходять за участю батьків, як культурно – масові, так і навчально – виховні. Батьки беруть активну участь у дні відкритих дверей, у різноманітних заходах: святах, розвагах, відкритих заняттях, спортивних змаганнях, консультаціях, зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі по формуванню особистості дитини. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати свої знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці: клуб молодої сім’ї „ Майбутній вихованець „ Золотого ключика ” ( на базі І молодшої групи №1); центр теоретичної та практичної допомоги сім’ї, до складу якого входять досвідчені педагоги: вихователі, керівники музичні, дефектолог; банк ідей, пропозицій, рекомендацій, побажань щодо здійснення освітньої діяльності в дошкільному закладі. Особлива увага педагогів була спрямована на забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Ефективність розв'язання цього завдання залежало від налагодженості тісної взаємодії між педагогами і батьками. Проводились різні форми співпраці з сімями вихованців ( батьківські збори, бесіди, тематичні папки пересувки, анкетування, залучення батьків в проведенні свят та занять). Основним напрямком роботи з дітьми цього віку педагоги вбачали забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування в закладі, створення сприятливих умов для їхнього психічного та фізичного розвитку. Значна увага зверталася на розвиток мовлення малюків, уміння спілкуватися з дорослими, предметну діяльність у навколишньому середовищі. Дошкільним закладом здійснюється соціально – педагогічний патронат сімей, в яких виховуються 5-ти річні діти, що не відвідують дошкільні заклади, з метою створення умов для здобуття дошкільної освіти та надання консультаційної допомоги сім’ям. Виходячи з того, що соціально – педагогічний патронат сім’ї – це система гуманітарних послуг та захист прав дитини, у нашому дошкільному закладі діє наказ по організації обліку дітей дошкільного віку і ведеться робота по виявленню та закріпленню дітей за вихователями, розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у ДНЗ.