Вівторок, 23.07.2019, 21:55
Вітаю Вас, Гість
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - - - - - - - - - -   - -  
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - - - - - - - - - -   - -  
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - - - - - - - - - -   - -  
Соціальне забезпечення 2700 - - - - - - - - - - - - - -  
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - - - - - - - - - - - - -  
Стипендії 2720 - - - - - - - - - - - - - -  
Інші виплати населенню 2730 - - - - - - - - - - - - - -  
Інші поточні видатки 2800 100,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - -  
Капітальні видатки 3000 - - - - - - - - - - - - - -  
Придбання основного капіталу 3100 - - - - - - - - - - - - - -  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - - - - - - - - - - - - -  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - - - - - - - - - - - - -  
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - - - - - - - - - - - - -  
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - - - - - - - - - - - - -  
Капітальний ремонт 3130 - - - - - - - - - - - - - -  
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - - - - - - - - - - - - -  
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - - - - - - - - - - - - -  
Реконструкція та реставрація 3140 - - - - - - - - - - - - - -  
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - - - - - - - - - - - - -  
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - - - - - - - - - - - - -  
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - - - - - - - - - - - - -  
Створення державних запасів і резервів 3150 - - - - - - - - - - - - - -  
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - - - - - - - - - - - - -  
Капітальні трансферти 3200 - - - - - - - - - - - - - -  
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - - - - - - - - - - - - -  
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - - - - - - - - - - - - -  
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 - - - - - - - - - - - - - -  
Капітальні трансферти населенню 3240 - - - - - - - - - - - - - -  
Надання внутрішніх кредитів 4110 - - - - - - - - - - - - - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - - - - - - - - - - - - -  
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 - - - - - - - - - - - - - -  
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - - - - - - - - - - - - -  
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - - - - - - - - - - - - -  
Нерозподілені видатки 9000 - - - - - - - - -   -   - -  
Керівник             В.А.Карпець        
      (підпис)       (ініціали і прізвище)        
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу             О.О.Рудь        
      (підпис)       (ініціали і прізвище)        
06лютого2017                                
(число, місяць, рік)                                
М.П.                                
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.                  
** Плануються за наявності підстав.                                
*** Заповнюється за відповідними видами інших надходжень згідно з кошторисом.                                
**** Проставляється сума залишків грошових коштів, на яку внесено зміни до кошторису.