Вівторок, 23.07.2019, 22:05
Вітаю Вас, Гість
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
                 
                 
                               
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ НА 2017 РІК
25165914 Лубенський дошкільний навчальний заклад№17 "Золотий ключик"
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)
м.Лубни
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 1011010 Дошкільна освіта)
                              (грн.)
Найменування Код Разом, спеціальний фонд Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством Інші джерела власних надходжень бюджетних установ** Інші надходження ***
назва інших надходжень за видами
разом у тому числі за підгрупами разом у тому числі за підгрупами
25010100 25010200 25010300 25010400 25020100 25020200 25020300 25020400      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 413 782,00 413 782,00 413 782,00 - - - - - - - - - - -
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету х 413 782,00 413 782,00 413 782,00 - - - - - - - - - - -
Фінансування х - - - - - - - - - - - - - -
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 413 782,00 413 782,00 413 782,00 - - - - - - - - - - -
Поточні видатки 2000 413 782,00 413 782,00 413 782,00 - - - - - - - - - - -
Оплата праці 2110 18 100,00 18 100,00 18 100,00 - - - - - - - - - - -
Заробітна плата 2111 18 100,00 18 100,00 18 100,00 - - - - - - - - - - -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - - - - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 3 982,00 3 982,00 3 982,00 - - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 391 600,00 391 600,00 391 600,00 - - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 - -   - - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - - - - - - - - - -   - -
Продукти харчування 2230 386 000,00 386 000,00 386 000,00 - - - - - - - -   - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 5 600,00 5 600,00 5 600,00 - - - - - - - -   - -
Видатки на відрядження 2250 - - - - - - - - - - -   - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - - - - - - - - - -   - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 - - - - - - - - - - - - - -
Оплата теплопостачання 2271 - - - - - - - - - - -   - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - - - - - - - - - -   - -
Оплата електроенергії 2273 - - - - - - - - - - -   - -
Оплата природного газу 2274 - - - - - - - - - - -   - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - - - - - - - - - -   - -
Оплата енергосервісу 2276 - - - - - - - - - - -   - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - - - - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - - - - - - - - - -   - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - - - - - - - - - -   - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - - - - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - - - - - - - - - -   - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - - - - - - - - - -   - -
Поточні трансферти 2600 - - - - - - - - - - - - - -